Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk Bürosu Nedir?

Hukuk Bürosu Nasıl Açılır?

Hukuk bürosu, hukuki faaliyetlerin gerçekleştiği en önemli yerlerden biridir. Hukuk firmaları, hukuk bürosu olarak da bilinir. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyetlerini yürüttüğü ve kamu hizmeti sunduğu bir alandır. Hukuk firmaları, barolar ve hukuk bürosu, avukatlar için bir çalışma alanı olarak hem özel hem de kamu hizmeti sunan bir kamu alanıdır. Baro, avukatların kayıtlı olduğu meslek birlikleridir. Avukat, baroya kayıtlı olmadan mesleğini icra edemez ve hukuk bürosu açamaz. Türkiye'de her ilin bir barosu vardır. Baroların avukatların mesleki faaliyetlerine müdahale etme yetkisi yoktur. Baro, avukatlık mesleğini kolaylaştırmak, avukatlar arasında dayanışmayı sağlamak ve insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. Dilediğiniz zaman https://www.kapitalhukuk.com/ sitesinden hizmet bilgi alabilirsiniz.

Hukuk Büroları, Avukatlık, Uzmanlık

Türkiye'de hukuk bürosu açmak için avukatlık ruhsatı almak gerekir. Avukat olmak için bir hukuk fakültesi derecesini tamamlamanız ve bir yıllık avukat stajını tamamlamanız gerekir. Hukuk stajını tamamladıktan sonra, Türkiye'deki herhangi bir ilin deki baroya kaydolarak bir hukuk bürosu açabilirsiniz. Bir hukuk bürosu açmak için bir avukat yeterlidir. Avukatların kişisel nitelikleri Türk hukuk mesleğinde büyük önem taşıdığından, avukatlar kanunen birbiri ardına hukuk bürosu açmaya teşvik edilmektedir. Türkiye'de avukatlık yapma ehliyetine sahip avukatlar, müvekkillerini her türlü davada temsil edebilirler. Hukuk bürosu avukatlık mesleği için önemlidir. Türkiye’de avukatlık mesleğini seçme konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, avukatların mesleklerini icra ederken belirli dava türlerini seçme hakları bulunmaktadır. Türkiye'de avukatlar, bir iddia veya dava ile ilgili olarak bir kişiyi temsil edip etmedikleri konusunda tamamen bağımsızdır. Bir avukatı bir davayı veya anlaşmazlığı kabul etmeye veya reddetmeye zorlamak kanunen ceza gerektiren bir suçtur.