Kontrol Panelleri Nedir?

Kontrol Panelleri Nedir?

Otomasyon Sistemleri Nedir?

Tahıl silosu ve depolama sistemlerinde yer alan bütün ekipmanların kontrollerini sağlayan elektrik panelleri manuel ve otomatik olmak üzere de çeşitli tiplerde dizayn edilmektedir. Manuel kontrol sistemlerinde yer alan ekipmanlar birbirlerine elektriksel olarak da bağlanarak belirli bir sırada çalışması ve durması sağlanmaktadır. Böylelikle de ekipmanlar arasında tahıl akışlarının süreklilikleri de en etkili şekillerde gerçekleşir. Otomatik kontrol sistemlerinde ekipmanlar arasında sıra ile çalışma PLC yardımları ile sağlanmaktadır. Yarı otomatik kontrol sadece ekipmanların sıra ile çalışmasını sağlarken tam otomatik kontrol sistemlerinde silo içerisinde ki seviyeler kontrol edilerek, silonun da dolu kısmında ki sıcaklık artışları olması halinde havalandırma sistemlerini çalıştıran sürekli seviye kontrollerinde olmaktadır. Tahıl depolama silosu alanlarında da bütün sıcaklıkları, silo seviyelerini ve silo içerisindeki tahıl miktarlarını sistemde olan arızaları ve aynı zamanda ise bakım zamanlarını da kontrol eden ve kullanıcılarını da bu şekillerde uyaran raporlama yapan otomatik kontrol sistemleridir.

Elevatör Ve Destek Kuleleri Nedir?

Elevatör kuleleri, kovalı elevatörlere destek olmada en etkili şekillerde kullanımları sağlanmaktadır. Opsiyonel olarak sahanlıklı iki tarafı korkuluklu merdivenler ile birlikte imal edilen bu sistem tahıl silosu alanlarında da yer alarak hizmet vermektedir. Elevatör üstü ve dağıtıcıların üst başlıklarının hizasında platform yer almaktadır. Destek kuleleri de silo üzerinde ki yürüme yollarının yüklerini zeminlerden aktarmada etkili olarak görev almaktadır.