Miras Hukuku Kapsamında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Hukuku Kapsamında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Miras Hukuku Nedir

Miras sahibinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde, geride kalan menkul ve gayrimenkul yasal mirasçılar arasında paylaşılır. Miras hukuku davaları bu paylaşımın düzenlenmesi ve ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacı ile açılan davalardır. Miras hukuku murisin mal varlığının yasalar çerçevesinde hak sahipleri arasında paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku ile ilgili merak ettiğiniz konularda bilgi sahibi olmak için https://www.latifcembaran.com/miras-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Yasalara Göre Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır

Ölen bir kişinin bıraktığı tüm menkuller ile gayrimenkuller ile ilgili işlemler miras hukukunun kapsam alanı içinde yer alır. Miras bırakanın bırakmış olduğu bir vasiyetname varsa ya da muris yüklü miktarda borç bırakmışsa, mal kaçırma şüphesi uyandıran bağışlar söz konusu ise bu durumda miras hukuku kapsamında dava açılabilir. Miras hukuku yasal mirasçıların hak kaybını önleyen yasalara istinaden açılan davalara bakar. Miras paylaşımı bir vasiyetname olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Muris, hayattayken yasalara uygun şekilde bir vasiyetname düzenlemiş ise mal paylaşımı bu vasiyetnamede belirtilen şekilde yapılır. Hayattayken vasiyetname düzenlemeyen miras bırakanın mal varlığı ise yasalarda belirtildiği şekilde paylaşılır. Murisin eşi hayatta ise mirasın dörtte biri kalan eşin, dörtte üçü ise alt soyu olan çocuklarının arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. Eğer miras bırakanın alt soyu yani çocukları yoksa miras eşi ve hayatta ise murisin anne ve babası arasında yasalarla belirlenen oranda paylaşılacaktır. Bu durumda eş mirasın yarısına sahip olacaktır. Eğer miras bırakanın eşi ve büyük anne ile büyük babası mirasçı ise bu durumda sağ kalan eş mirasın dörtte üçünü alacaktır. Miras paylaşımı ve miras hukuku davaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmeti talep etmek için www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret edebilirsiniz.