İDARE VE TAM YARGI DAVALARI NEREDE GÖRÜLÜR?

İDARE VE TAM YARGI DAVALARI NEREDE GÖRÜLÜR?

Devletin Mali Sorumluluğu

Danıştay bölge idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve idare mahkemesi tarafından görülen tam yargı davalarında idarenin işlemlerinden meydana gelen zararın tanzim edilmesi sağlanır. Kişilerin maruz kaldığı zararlara karşı manevi ve maddi tazminat davalarının açılabileceği idari bir dava türü olan tam yargı davası, kendi içerisinde birçok çeşide ayrılır. Tazminat davası niteliğinde, istirdat davası niteliğinde, vergi ve idari sözleşmelerden doğan tam yargı davalarında, kişilerin parasal veya mallarına zarar verilen durumlarda idare hukuku kapsamında dava açabilirsiniz. Hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkeleri gereğince idarenin yükümlü olduğu konularda kişilerin hak ve taleplerine uygun yanıtlar vermesi gereklidir. Özel hukuku ilgilendiren sözleşmelerden kaynaklanan haklar tam yargı davasının konusu kapsamı dışındadır. Her bir avukatın kendi uzmanlık alanında ilerlediği https://www.solmazlaw.com/devlete-veya-kamu-kurumlarina-karsi-acilan-tazminat-davalaritam-yargi-davasi/ gibi siteler vasıtasıyla davalardan istediğiniz sonuçları alabilmeniz mümkündür. Alacağınız hukuki destek ile hak ihlali yapılan durumları bertaraf edebilirsiniz.

İdare Ve Tam Yargı Davaları Avukatları

Devletin mali sorumluluğu kapsamında ele alınan tam yargı davaları, Anayasanın 125. maddesine göre düzenlenmiştir. İdarenin kendi işlemleri ve eylemleri neticesi ile meydana gelen zararın giderilmesi için açılan tam yargı davası, tazminat davası olarak da bilinir. Davacının Türk lirası üzerinden talep edeceği alacaklar dilekçe yoluyla mahkemeye iletilir. Dilekçede yer alan miktarın bir kereye mahsus olmak üzere arttırılması mümkündür. İdari sözleşmelerden ve idari eylemlerden kaynaklı olarak açılabilen tam yargı davaları kişilerin hak ihlaline uğraması neticesinde meydana gelebilir. İptal davalarında ise hukuk düzenini korunması esastır. İdare tarafından hak ihlali yaşandığı durumlarda, idare ve tam yargı davaları açabilirsiniz. Dava dilekçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde mahkemeye sunulması için alanında uzman avukatlık bürolarından destek almalısınız.