Kredi Sigortası Nedir?

Kredi Sigortası Nedir?

Kredi Sigortası ve bu sigortanın sunduğu teminatlar nelerdir işte cevapları… Yaşamın ve günlerin ne gibi gelişmelere gebe olduğunu önceden kestirmek mümkün değildir. Çektiğiniz kredileri olası kaza ya da vefat durumlarında ödeyemediğinizde borcunuzun sevdiklerinize kalmaması için çeşitli önlemler alabilirsiniz. Fiba Sigorta firması ise bu konuda farklı önlem paketleri önermektedir. Örneğin;

1 - Vefat Teminatı: Kredi Hayat Sigortası vefat durumu kredi borcu kapandığında kalan sigorta tazminat bedelini poliçede yer alan hak sahiplerine aktarılır.

2 - Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Sigorta firması sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği kaza sonucunda ya da iki sene içerisinde (daimi olarak malul kalması halinde) maluliyet oranları cetveline göre daimi malul tazminatı şeklinde kendisine öder.

3 - İstem Dışı İşsizlik / Gündelik Hastane Teminatı: Bordrolu çalışanlara için işsiz kalma durumunda, işsizlik durumu sona erene kadar aylık olarak belirlenen teminat ödemesidir. Toplam sigorta süresi boyunca azami 18 kez ödenir. İşsizlik tazminatı için sigorta başlangıcından itibaren 90 gün çalışmış olmak, işsizseniz en az 30 gün boyunca işsiz olmanız gerekir.

Kredi Sigortası Hangi Durumları Kapsamaz?

Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan işsizlikler, işsizlik teminatının dışında kalmaktadır: Türkiye İş Kurumu'ndan işsizlik yardımı alan kişiler kapsamında olmayanlara, Sigortalı, işsiz kalacağını biliyorsa, Sigortalı, mevsimsel bir işte çalışıyorsa, Sigortalı, bitecek belirli projelerde çalışıyorsa, isteyerek işsiz kalmışsa veya istifa etmişse, kusuru veya suçu sonucu işten çıkarıldıysa, lokavt veya grev nedenleriyle işsiz kalmışsa, savaş, ayaklanma, afet durumları, terör eylemleri durumları varsa ödenmez. 18 - 65 yaş arasındaysanız ve herhangi bir bankadan kredi kullanmışsanız Fiba Sigorta Kredi Hayat Sigortası'ndan yararlanabilirsiniz. Gerekli detayları online internet sayfalarında bulabilirsiniz.