FİNANSMAN HESAPLAMA VE FAKTÖRİNG İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

FİNANSMAN HESAPLAMA VE FAKTÖRİNG İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Finansman Hesaplama ve Yasal Zemini

Garanti, tahsilat ve finansman gibi hizmetlerin bir arada sunulduğu faktöring hizmetlerinde, hizmet veya mal satışlarınızdan doğan vadeli alacaklarınızı, vadesinden önce alabilirsiniz. Sadece mevcut alacaklarınız için değil, ileride doğacak haklarınız için de bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Gerçek ve tüzel kişilerin faydalanabildiği bu hizmetler, yasal bir zemine dayandırılarak verilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) alanına giren bu hizmetler, yönetmelik ile karara bağlanmıştır. Yasal bir altyapıya sahip olanhttps://www.acarfactoring.com.tr/ gibi siteler üzerinden finansal hesaplama yapabilirsiniz.

Finansman Süreci Hakkında Her Şey

Senet veya çek gibi teminatlara gerek olmayan bu sistemde finansman hesaplama sonrasında alacaklarınızı kolayca nakde dönüştürmeniz mümkündür. Faktoring hizmetlerinden faydalandığınızda, alacak verecekleriniz mali borçlar içinde gösterilmez. Bu yönleriyle bankalardan daha avantajlı olan faktöring hizmetlerinde temlik yoluyla alacaklarınızı devretmeniz gereklidir. Grup içi satışlardan doğan alacaklar, kolay bozulabilen ürünler ve yatırım malları, genellikle faktöring hizmetlerinin dışında tutulur. Bu kalemlerin dışında alacağınız hizmetlerde tarafınızdan faktöring ücreti, faktöring komisyonu gibi kesintiler yapılabilir. Yapılan kesinti, belirli standartlara tabi olarak sunulur. Bu nedenle ne kadarlık bir kesinti yapılacağı ile ilgili faktöring firmalarından detaylı bilgi alabilirsiniz. Faktoring hizmetlerinin içinde bulunan finansman, vadeli alacaklarınızın belirli bir kısmının tarafınıza ödenmesini kapsar. Ön ödeme alarak finansal elinizi güçlendirebilirsiniz. Alacakların kredibilitesine, işlemin hacmine ve alacaklarınızın vadesine bağlı olarak finansal hesaplama miktarlarında değişkenlik görülebilir. Bunun yanı sıra garanti ve tahsilat hizmetleri de alabilirsiniz. Borçlunun ödememe riskini üstlenen faktöring firması, bu sayede işinizi etkileyecek tüm problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Faktoring firmalarından son olarak tahsilat hizmeti alabilirsiniz. Alacaklarınızın raporlanması, tahsil edilmesi ve takibi gibi süreçler, faktöring hizmetleri kapsamında değerlendirilir.