Piyano Kursu Arıyorum

Piyano Kursu Arıyorum

Piyano Dersinin Amacı Nedir?

Araştırmalar küçük yaşta piyano eğitimi alan çocukların zihinlerinin daha berrak olduğunu göstermektedir. Elbette ki klasik müziğin matematiksel yapısı da bu konuda büyük bir destekçidir. Klasik metotlarla piyano çalan çocuklar öz güveni yüksek ve donanımlı bireyleri oluşturmaktadır. Piyano eğitimi alabileceğiniz müzik kursuna erişmek için adresini ziyaret edebilirsiniz. 18. Yüzyılda ilk kez Floransa kentinde Bartolomeo Cristofori tarafından yapılan piyano enstrümanı, adını İtalyancadan gelen ‘piano – forte’ yani hafif ve güçlü kelimelerinden alır. Sonraları ise bu terim kısaltılarak piyano olarak kullanılmaya devam eder. Piyano genel genellikle 85, beyaz ve 32 adet siyah tuşe içeren 7 - 8 oktav aralığında bir enstrümandır. Piyano, konservatuarlarda ana enstrüman dalı olarak anılan ve eğitimi verilen hakim bir müzik enstrümanıdır zira piyano adeta kendi başına bir orkestra gibidir. Bu yüzden birçok klasik yorum ve besteci eserlerini piyano enstrümanını kullanarak kaleme dökmüştür. Hafif tınısı, kulaklarda ve kalplerde yer eden büyülü ve efsanevi sesi ile birçok kişinin hayalini süsleyen bir enstrümandır piyano.

Kadıköy Güzel Sanatlar Kurumu Piyano Kursu

Piyano enstrümanı kişilerin; müziksel duyumunu geliştirdiği gibi, yeteneklerinin farkındalığını sağlar ayrıca yaratıcılıklarını geliştirir. Bireyler bu sayede bireysel guruplar önünde yücelirken onore olur ve etkinliklerle topluma faydalı kültürlü kişilere dönüşür. Piyano çalmak başlı başına ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanımak ve tanıtmak da demektir. Kadıköy Güzel Sanatlar Kurumunda piyano dersleri; 4 – 6 yaş ve 7 yaş üzeri sınıflar halinde kategorize edilir. 4 – 6 yaş için dersler; haftada 1 gün 1 saatlik ders adedindedir. Piyano kursları 3’er kişilik sınıflar halinde verilir. Derslerde; ritmik bilgiyi, melodik hafızayı güçlendirici çalışmalar yapılır. Notaların süre değerleri öğretilir. Dersler, formasyonlu konservatuar hocaları eşliğinde görülür. 7 yaş sonrası sınıflar ise ilkokuldan itibaren görülür. Gruplar 5 kişiliktir. Dersler haftada 1 – 2 gün toplamda 2’şer ders saati üzerinden verilir. Önceden bilgisi olan öğrenciler seviye tespitinden sonra uygun sınıf ve kademeye alınır. Piyano eğitimi Klasik Batı Müziği öğretim sistemi içinde 1 ilk devre, 1 yıl orta devre ve 2 yıl ileri devre olarak verilir. Piyano kurs programı süresi 4 akademik yıl devam eder. Başarılı öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazanır.