Dramanın Faydaları

Dramanın Faydaları

Neden Yaratıcı Drama

Çocuk gelişiminde etkili bir öğrenme yöntemi olarak kullanılan drama, bir nesnenin, olayın, kelimenin... tiyatro teknikleri kullanılarak anlatılmasıdır. Drama kursu ile çocukların bütün duyu organlarını etkin bir şekilde kullanması sağlanır. Dikkat, algılama, dinleme, konuşma... gibi iletişim becerilerinin gelişmesini sağladığı için eğitimin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Kurs programı hakkında bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Drama Gerekli midir

Dramanın temelinde oyun vardır. Tiyatroya çok benzemesine rağmen tiyatro değildir. Doğaçlama geliştiği için çocuklar için etkili bir öğrenme yöntemidir. Hem oynayan hem de öğrenen çocuk, olaylar arasındaki ilişkiyi daha net görmeye başlar, yanlış ve doğruyu ayırt edebilir, konuşma yeteneği gelişir, grup içinde kendini ifade etme şansına sahip olur ve özgüveni artar. Teorik bilgileri ve soyut kavramları oyun oynayarak daha kolay algılar. Çevresindeki arkadaşlarını daha iyi anlamaya başlar ve empati kurma yeteneği gelişir. Seçilen drama konusuna göre milli, ahlaki ve manevi değerleri daha hızlı öğrenir. Asıl amacı öğretmek olan drama aynı zamanda çocuklar için çok eğlenceli bir etkinliktir. Drama kursu çocukların eğlenirken aynı zamanda öğrenmelerini sağlar.Evet, drama çocuk eğitiminde önemlidir ve gereklidir. Eğlenceli bir eğitim aracıdır, birbirlerini gözleme fırsatı verir. Gözlem öğrenmenin önemli bir adımıdır. Hem bedensel hem zihinsel gelişime katkı sağlar. Okuma kültürünü artırır, edebiyat sevgisi kazandırır. Etkili öğrenme yöntemlerinden olan drama hakkında bilgi almak için antesanat.com ile iletişime geçebilirsiniz.