Yenilebilir Enerji Oranı Nedir

Yenilebilir Enerji Oranı Nedir

EKB Hangi Durumlarda Değiştirilebilir

Enerji kimlik belgesi raporları hazırlanırken binaların enerji ihtiyaçları ve kullanılan kaynakların ne kadarının doğal yollardan elde edildiğine bakılır. Bu hesaplamaya yenilebilir enerji oranı denir. Binalarda sıhhi sıcak su, ısıtma, havalandırma, aydınlatma gibi yenilebilir kaynaklar yardımı ile enerji tasarrufu sağlanıyorsa sera emisyon gazı oranı düşük enerji performans oranı ise yüksek çıkar. Enerji performans notunun C’nin altında çıkması o binada enerji tasarruf uygulamasının doğru yapılmadığı anlamına gelir. Bu durumda ise binalara kullanım izni verilmez. Enerji kimlik belgesi üç nüsha halinde yetkili firmalar tarafından hazırlanır. Birinci nüsha belediyelere onaylanması için verilir. İkinci nüsha binaların girişine asılır ve üçüncü nüsha bina sahiplerine verilir.Enerji kimlik belgesi onaylandıktan sonra 10 yıl geçerlidir. Ancak yapılan bazı değişiklikler bu belgenin de yenilenmesini gerektirir. Çalıştığınız firma ilk bir yıl içerisinde bu belgeyi ücretsiz olarak yenilemek zorundadır. Binaların tamamı için hazırlanan ihtiyaç ve isteğe göre binaların bazı bölümlerinde ayrı olarak hazırlanır. Enerji kimlik belgesi 5 farklı hesaplama sonuçlarına bakılarak hazırlanır.

EKB'nin Alınmasının Zorunlu Olduğu Binalar

Bu alanda uzman mühendis, mimar ve teknik kişiler tarafından hazırlanır. Her aşamada kendi alanında uzman mühendisler devreye girer ve kendi raporunu hazırlar. İlk aşamada bu alanda deneyimli ve uzman mimarlar, mimari projeyi hazırlar. Daha sonra yapılarda kullanılan malzemelerin kalınlık ölçüleri için mekanik proje hazırlanır. Elektrik mühendisleri aydınlatma ve elektrik sistemlerinin enerji ihtiyacına uygun olup olmadığını hesaplar. En son hazırlanan rapor ise ısı yalıtım raporudur. Bu raporda yine bu alanda uzman mühendisler tarafından hazırlanır.Enerji kimlik belgesi insanın yaşadığı her yapı için gerekli ve zorunludur. Apartman, otel, alışveriş merkezi, hastane, yurt, okul ve müstakil konutlar için EKB zorunludur. Bunun dışında kısa süre kullanılacak yapılar için enerji kimlik belgesi şart değildir. Sera, depo, ahır ve tarım faaliyeti yürütülen yerler için enerji kimlik belgesi almak zorunlu değildir. Yeni yapılar olduğu kadar eski yapılar için de zorunlu bir uygulamadır ve ülkemizde bütün binalarda bu uygulamanın yapılması yasal bir zorunluluktur.

www.sehaenerji.com