Kalıp Ve İskele Sistemleri

Kalıp Ve İskele Sistemleri

Kalıplarda İş Güvenlikleri Ve Malzeme Sistemleri

İskele ve aynı zamanda kalıpların sistemlerinin yapılarına göre değişmekle birlikte en genel ve yaygın kullanımları kesit olarak genel bilgilerde verilmektedir. Aynı zamanda silindirik ve prizmatik standart bir kayar sistemleri ise genellikle aşağıdaki gibi olmalıdır ve bu unsurlardan oluşmaktadır. Kalıp tavaları, tava kuşakları iç ve dışı, kuşak bağlantı kilitleri, boyunduruk, iç ve dış platform konsolları, korkuluklar, asma iskeleler ve aynı zamanda ise güvenlik ağları ve brandaların mutlaka olması gerekmektedir. Diğer yandan ise konik şekillerinde olan yapılarda standart olanın dışında büyük ayalar yani mahmuzlar kullanılır. Bu ayaklardan yararlanarak gerekli olan çalışma platformlarının üstünde ikinci bir platform teşkil edilerek yatay şekillerde olan krikolar bu sistemlere yerleştirilmeleri gerekmektir. Kalıpların üzerinde olan ve çalışan işçiler ve personellerin yukarı taşıması işi için yapıların yükseklik ve aynı zamanda ise büyüklüklerine göre farklı şekillerde olan yöntemlerde en etkili şekillerde uygulamaları yapılmaktadır. Kalıp sistemlerinde en pratik ve güvenilir yöntemler insan asansörleri en çok kullandıkları tipleridir. Ancak fazla yüksek olmayan yapılarda ise aynı şekillerde dışarıdan kurulmuş olan portatif bir merdiven sistemleri de bu aşamalarda rahatlıkla kullanımları sağlanmaktadır.

Yardımcı Bir Donanım Ve Teçhizatları

Her ikisinin de yapılıp birbirlerini yedeklediği yöntem en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Bu tercihler ise yapılırken en önemli kriter muhakkak ki maliyet olacaktır. Kayar kalıp sistemlerinde ve uygulamalarında ciddi anlamlarda bir elektrik kullanımları söz konusu olmaktadır. Elektrik bulunmayan yerlerde ise yedekli olan jeneratörlerin mutlaka teminlerinin yapılması ve olması gerekmektedir. Kayar kalıp uygulamaları özel olan durumlar hariç 24 saat çalışma esasına göre planlamaları yapılmaktadır. Bu aşamalarda ise dolayısıyla gece çalışmaları için hem yerde hem de kalıp üstünde ciddi bir aydınlatma sistemlerinin kurulması ve mutlaka olması gerekmektedir. Diğer yandan hidrolik güç merkezi, kaynak makinaları, kesme ve delme makinaları, vibratörler, kompresörler, ısınma sobaları gibi yardımcı malzemelerinde kablo ve enerji planlamalarında mutlaka bu aşamalara dikkat edilmesi mutlaka gerekli olmaktadır.

www.kalmak.com