Saç Ekiminde Uygulanan Genel Yaklaşımlar

Saç Ekiminde Uygulanan Genel Yaklaşımlar

Saç Ekiminde Örnek Alınan Bölge Neresidir

Saç ekimi uygulaması genel çerçevede üç ana bölümden meydana gelir. Bu üç ana bölümü; köklerin ilgili yerden alımı, köklerin yerleştirileceği bölgenin tespit edilmesi ve işaretlenmesi ve müteakiben ilgili kanalların açılması ve son olarak da alınan köklerin bu bölgelere ekiminden meydana gelmektedir. Bu üç aşama hair transplant in Turkey kapsamında değerlendirilebilir ve “saç ekimi prosedürü” olarak anılmaktadır. Saç ekimi uygulanacak kişi için saç kökleri yine kişinin kendisinden alınmaktadır en verimli saç bölgesi başın arka kısmındaki dönü kısmıdır ve bu alan, kişinin anne karnında ilk oluşum aşamasında da saç dağılımının başladığı ana merkezdir. Bu nedenle ilgili bölge bütün saç ekimi operasyonları için temel bölge olarak herkesçe kabul görmüştür. Bu bölge dışında, uygun görülen durumlarda sırt veya göğüs bölgesinden saç kökü alınabilmektedir.

Saç Ekiminde Uygulanan İki Temel Yöntem

Saç ekiminde iki temel yaklaşım mevcuttur. bunlardan birincisi FUT ( folicüler unit transplantation) olarak anılan bir yöntemdir. Bu yöntemde ilgili bölge şerit şeklinde çıkartılır ve graft sayısı belirlenir. Bu yöntemin dezavantajlı yanı operasyon sonrasında, örnek alınan bölgede şerit şeklinde iz kalabiliyor olmasıdır. Diğer yöntem ise FUE (Foliküler unit ekstraction) olarak anılmaktadır. Bu yöntemde FUT yönteminde şerit olarak topluca alınan örnek yerin, kalınlıkları yarım milimetreye kadar düşebilen küçük şeritlere başvurulmasıdır. Bu şekilde FUT yönteminin olumsuz olan iz bırakması özelliğinin önüne geçilmiş olur.