Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Ölümle mirasçılara geçen hakların belirlenmesi, miras paylaşımının yapılması, mirastan feragat etme, mirastan çıkarma gibi konularda sizleri bilgilendirerek bu süreçte sizlere yardımcı olan https://www.latifcembaran.com/miras-avukati.html avukat ile miras hukuku davaları hakkında yardım alabilirsiniz. Ülkenin en iyi avukatı olan Latif Cem Baran bu sürecin en adaletli şekilde işlemesine yardımcı olur. Mirasçılık belgesinin verilmesi, mirastan mahrum kalan kişiye belge verilmesi, mirastan yoksunluğun tespiti, terekenin verilmesi, gaiplik ve malvarlığının tespiti, vasiyetnamenin ifası ve iptali gibi davalarla ilgilenen avukat sizlere verdiği yasal danışmanlık hizmeti sayesinde detaylı bilgi alabilirsiniz.

Miras Davası Nasıl Açılır?

Kan bağı olan ya da olmayan birinin ölümü sonrasında size verilen mal, para gibi maddi değeri olan şeylerin mirasçılara en adaletli şekilde ulaştırılması ve dağıtılması gibi konulara miras hukuku davaları bakar. Birden fazla mirasçı olduğunda her birey tek başına mallar hakkında karar veremez. Mirasçıların ortak kararı ile malların satılması, değiştirilmesine karar verilir. Ölen kişi yaşarken mallarını kime vereceğini belirten bir vasiyetname hazırladıysa vasiyette belirtildiği şekilde mal dağıtımı yapılır. Ancak vasiyetname hazırlanmamışsa kaç tane mirasçı varsa aralarında eşit haklara sahiptir. Ölen kişilerden kalan miraslardan hak kazanma ve paylaşım gibi sorunlarda Sulh Mahkemesine başvurarak miras hukuku davaları açılmaktadır.