Hurda Demir Alım Fiyatları

Hurda Demir Alım Fiyatları

Hurda Nedir

Çevre bilincinin gelişmesi ile birlikte doğal kaynakların korunmasına yönelik daha somut adımlar atılmaya başlandı. Hurdacılık sektörü de çevreyi korumak adına bu anlamda önemli sektörlerden birisidir. Atık duruma gelmiş metalleri ve madenleri toplayarak ekonomiye yeniden kazandıran hurdacılık sektörü; başta demir, alüminyum, çinko, bakır gibi madenleri ve bu tür diğer atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırmakta ve üretimin hammadde ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamakta. Hurda fiyatları türüne göre belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. Hurda demir fiyatları da demirin birim fiyatına göre alıcı firma tarafından belirlenir. En çok kullanılan hurda türleri ve birim fiyatları hakkında Konuyla ilgili internet sitelerindeki firmalardan bilgi alabilirsiniz.

Hurda Türleri ve Fiyatları

Üretimde kullanılan demir, çinko, alüminyum, bakır gibi madenlerin bir kısmı kullanılamaz derecede bozulur ve atık durumuna gelir. Yine tüketimde de aynı şey söz konusudur. Artık kullanıcısı tarafından kullanılmayan ve madenden yapılmış eşyalar hurda olarak kabul edilir. Hurda adı verilen maddeler geri kazanılabilir veya dönüştürülebilir özelliğe sahiptir. Bu şu demektir; artık kullanılmayan madenler yeniden işlenerek hammadde haline getirilebilir ya da başka bir enerji kaynağına dönüştürülebilir. Hurdalar içerdikleri maddeye göre sınıflandırılır. Demir, çinko, alüminyum, bakır, kurşun, plastik gibi hurda türleri vardır. Hurdacılar depolamış oldukları hurdaları türlerine göre ayrıştırırlar ve geri dönüşüm tesislerine ulaştırırlar. Hurdacılar tarafından toplanan bu atıklar birim fiyatlarına göre değerlendirilir.