Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku Nedir?

Globalleşen dünyada; coğrafi özellikler, iklimler ve birçok alandaki gelişmeler nedeniyle yoğun bir ihracat ve ithalat ağı kurulmuştur. Bu düzenlemelerle ilgili olarak gümrük- uluslararası gümrük konularında firmalarınızla ilgili yaşayacağınız hukuksal problemde sayfalarından çözüm odaklı firmamızla bağlantı kurabilirsiniz. Buna bağlı olarak Gümrük hukuku uyuşmazlıkları da gündeme gelebilmektedir. Bu uyuşmazlıklar nedeniyle firmaların birçoğu işlevsel alanda zorlanırken maddi manevi zararlar görebilmektedir. Bu durumlar firmaların işlerinin aksamasına ve piyasada itibar kaybetmesine neden olur. Dış ve iç ticaret hukukunda yaşanan bu konularsa uzman ve profesyonel avukatların ilgi alanına girmektedir.

Gümrük Hukuku Danışmanlığı

Gümrük hukuku; insanlık tarihinde yoluna takas yöntemiyle başlayan ve sonrasında alım satım işlemlerinin oluşmasıyla ticaret adını alarak deniz aşırı ülkelerde yapılmaya başlanan bir kavramdır. Deniz aşırı ülkelere gerekli malların usulüne uygun şekilde taşınması işlemi belirli bir hukuka bağlıdır. Ülkelere girip çıkan mal ya da eşyalardan alınan vergiler “gümrük” vergileridir. Ayrıca bu vergiler, devlet hazinelerinin de önemli bir gelir kaynağıdır. Ayrıca gün geçtikçe uluslararası gelişen bu tedarik tipi işlem hacmiyle hukuki bir takım düzenlemeler gerektirmiştir. Ülkemizde ilk Gümrük Kanunu 19.06.1927 tarihinde onaylanan 1093 sayılı kanundur. Sonrasında belirlenen “Gümrük Tarifesi Kanunu” ardından oluşan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla 02.06.1929 yılında 1510 sayılı “Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu” onanmıştır. Birçok yenilenme ve gelişmenin ardından son olarak Türkiye-Avrupa Topluluğu 36’ncı Ortaklık Konseyinde 1995 yılında “Gümrük Birliği” tesisi ön görülerek ve AB mevzuatına uyumlu olarak 01.01.1996 tarihinde ülkemizde başlatılmıştır. Son tahlilde AB Topluluğunun Gümrük Kodunda oluşan zaman aşımına uyum sağlamak amacıyla 4458 07.07.2009d 4458 ve 5911 sayılı sayılı kanunun yanı sıra 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Kanunlarındaki kararnamelerde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Böylelikle de yeni yasal düzenlemeler getirilmiştir.