ELEKTRİKSEK DİRENÇ VE ÖZDİRENCİN ÖZELLİKLERİ

ELEKTRİKSEK DİRENÇ VE ÖZDİRENCİN ÖZELLİKLERİ

Direnç Birimi Ohm Ne Anlama Gelir?

İletkenlerin üzerinden geçen akımın karşılaştığı zorlanmaya verilen direnç ismi, miktarına göre farklı kategorilere ayrılır. Denklemlerde R harfi ile gösterilen bu oluşum, Ohm birimi ile ölçümlenir. Elektriksek ve özdirenç olmak üzere çeşitlenebilen seçeneklerde maddenin kesit alanının ve birim uzunluğunun gösterdiği miktara özdirenç, maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorlanmaya ise elektriksel direnç adı verilir. Sistem elemanlarına sahip olmak isteyen elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik teknikerleri ve sektörle ilgili olan diğer tüketiciler gibi online mağazalardan alışverişlerini günün her saatinde tamamlayarak ürünlerin kapılarına kadar kargo edilmesini sağlayabilir. Özdirenç, madde miktarına göre değil, maddenin cinsine göre değişme özelliğine sahiptir. Diğer seçenekte ise maddenin miktarına bağlı değişim söz konusudur.

Isı Elde Etmek için Kullanılan Dirençler

Ohm birimi ile gösterilen direnç tepkisi, Ohm yasası sayesinde sistem ile gerilim arasındaki ilişkinin hesaplanmasına olanak tanır. Bu yasa, elektriğin temel yasası olarak kabul edilir. Yasaya göre iletken üstünden geçen akımın üstünde bulunan potansiyel farkla doğru orantılı olduğu belirlenir, mevcuttaki dirençse ters orantılı olarak gerçekleşir. Dirençler, ısı elde etmek için de kullanılabilir. Elektrikli ısıtıcı sistemlerinde kullanılan seçenekler, ampullerin içinde kullanılarak yüksek ısı elde edilmesini sağlar. Aynı zamanda devre elemanlarının korunmasında da görev alan seçeneklerin iletkenlerde bulunması durumunda kalınlık ve uzunluk gibi ölçütlere bağlı olarak değişmesi mümkündür. Cinsi, uzunluğu ve kalınlığı değişmeyen iletkenlerin direnci de sabit kalır. Tel kalınlığı ile ters orantılı olan seçeneklerde telin kalınlığı arttıkça direncin azalması beklenir. Bu nedenle yüksek akımlarda kalın dirençler kullanılır. Sistem tel uzunluğu ile de doğru orantılıdır. Tel uzunluğu arttıkça dirençte de artış meydana gelir. Bakır, altın ve gümüş gibi metallerin direnci farklıdır, kısacası direnç, iletkenin cinsine göre de değişir.